Home

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
"Vision"
Draw your attention to the behavior that generates value.

Background

Object Orientation, and MVC is missing a key concept, User Behavior.

 • How do we code users behavior?
 • How do we analyze, and detect user behavior?
 • How do we learn from users behavior within our application?

Trygve Renskaug, founder of OO and MVC has addressed this issue in DCI - Data, Context and Interaction

Object Orientation vs Value added Behviour

System vs Behavior focus

DCI extended

Work in progress

Se systemet som helhet

 • Bruk og kast
  • Lære fra markedet, teste funksjoner på markedet,
  • Kaste funksjoner som ikke gir verdi.
  • Forbedre funksjoner som kan gi bedre verdi.
  • Forhindre negativ verdiskaping.
 • Hva skaper verdi
  • Bruk
  • Omdømme
  • Definerte sett av funksjoner.
  • Funksjoner som er tilgjengelige.
  • Funksjoner som brukes.
 • Hvordan måle verdi, se KM Application Analysis
  • Målt verdi pr transaksjon
  • Verdi pr påbegynt/gjennomført transaksjon - Click Counter
 • Diferensiator, være bedre enn alle andre
  • Hype
  • Funksjoner
  • Omdømme

References

Recently Updated

Navigate space
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.