Communities in Action

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CiA 2012 - Bridging the gaps - or how to enable the advantages of new technology in the darkest corners

Tid Onsdag 8 februar 2012, 17:30-23:30 Sted Software 2012 - Radisson Blu (SAS hotellet, Holbergsplass)

Invitasjon

Communities in Action arrangeres 8 februar.2012 på Radisson Blu (SAS hotellet, Holbergsplass). Vi har samlet et meget sterkt felt av fagmiljø til en kveld fylt med spennende faglige presentasjoner og faglig mingling. Det vil være foredrag om IT-arkitektur, sikkerhet, smidig prosjektgjennomføring, teknologitrender, m.m. Communities in Action arrangeres for tredje gang i år, og er et initiativ fra Cantara og Dataforeningen sin Software 2012 konferanse.. Hovedformålene er å synliggjøre bredden og engasjementet i Oslo-miljøet, skape en arena hvor fagfolk med forskjellig bakgrunn møtes, og bidra til rekruttering til miljøet. I 2011 deltok 600 deltakere på konferansen.

Communities in Action (CiA) is a Community Event where several software development communities gather at the same venue to host an evening with lots of exciting technical sessions, experience sharing, open discussions and networking. The main goal of CiA is to show the entusiasm, knowledge and strengths of the Communities. CiA is hosted by Cantara on behalf of Norwegian Software Development Communities. CiA 2011 was a great success with 7 parallel track by seven different Communities, housing over 600 participants.

Pris: Gratis/Free as in beer

Detaljert agenda:

Tid Hva Hvor
17:30-18:15 Enkel servering: Fingermat Mingleområdet
18:15-22:30 Program - Parallellsesjoner Konferansesaler
22:30-00:00 Mingling Summit bar

Communities med foredrag:

Partnere/Sponsorer:

  • Ta kontakt med styret@cantara.no dersom dette er noe dere har lyst til å støtte Communities In Action

Twitter buzz

Unknown macro: {widget}

Om Communities in Action

{^{Oslo \"Socially Functional Programmers\" #OsloSFP}

Oslo Socially Functional (Programmers) is a meetup group for programmers that like functional programming and related topics. It is shamelessly modeled on NYC's Socially Functional (Functional Alcoholics), which is a hilarious pun except when people see it out of context and think you have a drinking problem. We will have hacking sessions and presentations with around the Oslo area. If you have an idea for a good topic or an awesome bar we can sit and hack, post it!

CocoaHeads Oslo

CocoaHeads is a group devoted to discussion of Apple Computer's Cocoa Framework for programming on MacOS X (including the iPhone). During monthly meetings, members present on their projects and offer tutorials on various programming topics.


Oslo Groovy Meetup

Groovy er et hyperproduktivt språk og har fått alt for lite oppmerksomhet. Hensikten med denne gruppen er å dele erfaringer og spre det glade budskap. Vi ønsker oss langt flere Groovy-relaterte prosjekter. Her er både nykommere, nysgjerrige og viderekomne på Groovy eller Groovy-relaterte verktøy hjertelig velkomne!


Oslo XP Meetup Pages

XP meetup er et uformelt forum for erfarenhetsutbytte mellom mennesker som er interessert i smidig utvikling og extreme programming. Sammenkomster arrangeres cirka en gang per måned og er åpne for alle. XP meetup drives på frivillig basis og er ikke knyttet til noen kommersiell organisasjon.


Norwegian SharePoint Community (NSC)

Målet med NSC er å skape en uavhengig faglig arena for kunnskapsutveksling om SharePoint løsninger. NSC mener erfaringsdeling mellom utøvere på tvers av faggrupper og selskaper er viktig for at hele bransjen kan øke kompetansen om og kvaliteten på SharePoint leveranser.


SQL Server User Group Norway

Målsetningen for SQL Server User Group Norway er å være et møtested for alle som er opptatt av SQL Server. Tanken er at gruppen skal bestå av de som brenner for SQL Server, men også fungerer som et forum for de som er nygjerrige på hva som er mulig med SQL Server. I utgangspunktet er det skissert 3 hovedmål for hva medlemmene kan vente seg og som det ønskes naturlige bidrag rundt:

Kommende teknologi - et norsk skråblikk på spennende teknologier og hva dette betyr i det norske markedet
Hvordan gjør jeg det da - et sted for kvalifisert informasjon om hvordan du kommer i gang og hvilke ressurser som finnes
SQL Azure - hva er SQL Server i skyen og hvordan kan dette være riktig for deg


NNUG

NNUG har siden 2001 jevnlig hatt møter der vi presenterer og diskuterer temaer relevant for .NET-utviklere. Teknologien vi ser på er både fra Microsoft og alternativer fra Open Source-miljøene rundt .NET. Møtene vår er fokusert på utvikling og baserer seg i stor grad på at NNUGs deltagere selv deler av sine erfaringer fra prosjekter. NNUG har nå grupperinger i flere store byer i Norge og i Oslo møtes vi ca 10 ganger i året. Møtene er åpent og gratis for alle.

Baksia

Fremme baksideutviklning. Fremme horisontalt skalerbare løsninger, rammeverk, programmeringspråk og paradigmer som støtter dette.


Oslo Open Data Forum

Open Data Forum er en tverrfaglig møteplass for alle som er interesserte eller engasjerte i arbeidet rundt åpning av data for å muliggjøre gjenbruk og utløse samfunnsnytte. I dette krysningspunkt kan teknologer, samfunnsvitere, dataeiere, politikere, jurister, lobbyister og journalister møtes på nøytral grunn for å utveksle kompetanse, idéer, muligheter og erfaringer med tilrettelegging og bruk av åpne data i Norge og internasjonalt. Dette er et sted hvor du både finner folk med kreative tekniske løsninger og kan ta de dype prinsipielle diskusjonene følger rundt rettigheter og bruk av åpne data.


Oslo Semantic Web Meetup

Semantic Web Meetup er et forum for deg med teknisk interesse for åpne data og semantisk web standarder, og for deg som ønsker å lære mer om disse tingene. Vi vil bruke erfaren kunnskap og nyvunnet nysgjerrighet til å problematisere og utfordre hverandre på løsninger, muligheter og utfordringer med workshops, offsite møter og korte presentasjoner. Utforsk teknologiens potensiale sammen med andre semantikk-entusiaster, både nye og erfarne fra mange virksomhetsområder.


javaBin

javaBin er en non- profit, uavhengig organisasjon. Formålet er å fremme java kompetanse blant medlemmer, medlemsbedrifter og markedet. javaBin har hovedkontor i Oslo, med undergrupper i Stavanger, Bergen, Trondheim og på Sørlandet. I 2009 hadde gruppen over 2000 medlemmer fra over 210 firmaer.
Fagmøtene består av kort informasjon fra ledelsen i javaBin, samt ett eller flere foredrag hentet fra medlemmer, medlemsbedrifter eller eksterne foredragsholdere. Møtene har godt oppmøte og samler kompetansepersoner med god bredde innenfor javautvikling.

De månedlige møtene er en god måte å styrke markedet på java platformen, og er en arena for å dele erfaringer og informasjon i tillegg til å være en sosial arena som knytter kontakter på tvers av firmaer og fagmiljøer.


framsia

Framsia er en norsk brukergruppe for teknisk frontend. Hvis du interesserer deg for utvikling basert på åpne web-standarder som JavaScript, CSS, HTML, SVG og lignende teknologier relatert til nettlesere, så er Framsia gruppen for deg! Framsia holder regelmessige meetups med både norske og internasjonale talere, med sterkt fokus på både faglig kvalitet og sosial hygge.


IASA Norge / Oslo Software Architecture

Gruppe for de som er interessert i utvikling av arkitektur som fagområde. 1. Arkitektur som bærebjelke for verdiskapning og lønnsomhet i virksomheten fremfor arkitektur som konsekvens av prosjekter og kode. 2. Ansvarligjøring og sporbarhet i arkitekturvalg fremfor visjoner, arkitekturskisser og gode ideer. 3. Arkitektur som proaktiv balanse mellom prosjekt og organisasjon fremfor arkitektur for regulering og standardisering. 4. Arkitektur som realisering av forretningsstrategi fremfor arkitektur drevet av produkt og teknologivalg. 5. Arkitekter som pådrivere for kunnskap og kultur fremfor teknologifokuserte guruer og beslutningstakere.


Cantara

Cantara er arabisk for bro, og det er som brobygger Cantara søker å skape verdi. Formålet er å styrke norsk programvareutvikling, og vi samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara skal fasilitiere et bredt spekter av kompetansebyggende aktiviteter og prosjekter. Cantara er en ideell organisasjon som er heleid av Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge.

Vårt motto er:

Mature and empower Norwegian software development.

Våre generøse partnere


Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.