Open Data Home

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This is the home of the KM: Open Data space.

data.norge.no - Fornyingsdepartementets blogg om viderebruk av offentlige data

...Noe av målsetningen med Nettskap 2.0 er jo nettopp det å gi støtte til utviklingen av nye tjenester som bygger på offentlige data....

Gjennom et samarbeid med britiske Open Knowledge Foundation har vi fått opprettet en norsk versjon av CKAN. Dette er en programvare spesiallaget for å finne, dele og gjenbruke åpent innhold og data. Det er CKAN som brukes til å registrere datakildene i den britiske regjeringens data.gov.uk

Kartlegging av offentlig sektors data

Definisjoner og lisenser

Interesseorganisasjoner

Kilder

Interessante linker

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.